اخبار

(آرشیو ماه دی 1396)

03
کتابخانه بنیاد علمی فرهنگی بوعلی سینا در شبکه سیمرغ حضور یافت. زین پس پژوهشگران می‌توانند منابع کتابخانه‌ای این مرکز را از طریق اینترنت در کنار سایر ...

[خواندن ادامه خبر...]

عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |
03
دانشگاه سلمان فارسی کازرون و دانشگاه ولایت، به شبکه سیمرغ پیوستند و با حضور خود در کنار سایر مراکز، گسترده‌تر شدن شبکه سیمرغ را فراهم کردند.
عملیات: ایمیل | لینک مستقیم |