X
اخبار و مطالب خبری
03
دانشگاه سلمان فارسی کازرون و دانشگاه ولایت، به شبکه سیمرغ پیوستند و با حضور خود در کنار سایر مراکز، گسترده‌تر شدن شبکه سیمرغ را فراهم کردند.
عملیات: ایمیل | لینک ثابت |